Vandaag ben ik met een aantal andere leeftijdsgenoten de Erasmus-campus op geweest om in gesprek te raken met studenten. Aan de hand van onderstaande vragen zijn we benieuwd hoe ze tegen de studie, God en het geloof aankijken. Er zijn diverse gesprekken met Nederlandse en buitenlandse studenten gevoerd en het is prachtig om te zien, dat veel mensen open staan om erover te praten. Na het korte interview zijn er diverse vervolgvormen; alles in het kader van discipelschap.

  1. Wat studeer je (studierichting/jaar) waarom heb je de studie gekozen?
  2. Wat zijn je interesses buiten je studie?
  3. Welke dingen vind je het belangrijkste in je leven? waarom?
  4. Wat is je grootste hoop/angst voor de toekomst?
  5. Wat denk je dat er met je zal gebeuren na dit leven?
  6. Hoe denk je over God?
  7. Wie is Jezus volgens jou?
  8. Wat wilde hij volgens jou met de aarde bereiken?
  9. Wat maakt iemand volgens jou tot een christen?
  10. Als het mogelijk is, zou je dan God persoonlijk willen leren kennen? Waarom?

Reageren