Een huichelaar is een mooi NBG-woord maar betekent ongeveer toneelspeler. Iemand die makkelijk in een andere huid kruipt en zich anders voordoet. Vandaag ging het over de Bergrede en in Mattheus 6:1 staat: Let op dat jullie de gerechtigheid niet beoefenen voor de ogen van de mensen, alleen om door hen gezien te worden. Dan beloont jullie Vader in de hemel je niet.

Jezus bracht een soort van denk-revolutie teweeg. Hij transformeerde traditionele Joodse gebruiken zoals bidden, vasten en geven. Hij gaf aan dat je in dit alles op zoek moet gaan naar Gods gerechtigheid die gericht is op de ander en niet op jezelf. In het verborgene mag je oprecht geloven, destijds was geloven juist een openbare zaak welke de farizeeën publiekelijk deden.

Wat ik wil belijden is dat ik vaak te goed denk van mezelf. Dat ik soms mijn geestelijk leven bewust profileer en benoem om een soort van aanzien te krijgen. Ik wil leren om nederig te zijn en meer mijn geloof meer aan God laten zien, niet om te showen aan anderen.

Reageren