Gisteren hebben we een driedaagse oriëntatiecursus afgesloten van de VEGNunspeet. Mensen die de VEG-kerk beter willen kennen, vriend of lid willen worden, horen deze cursus te doorlopen. Het was leuk om nieuwe mensen te leren kennen en over de achtergrond te horen van de gemeente. Veel mensen kwamen uit traditionelere kerken en wat ze aansprak in de VEG was de persoonlijke relatie met andere kerkleden en met God.

Op de laatste avond vertelde iemand dat ze naar haar oude kerk niet meer wilde gaan. Ze had weerzin om de zondagse gemeente te bezoeken omdat het een ver weg van haar bedshow was, terwijl ze wel geloofde. Het trof me en verbaasde me dat volwassenen met tegenzin naar de kerk gaan. Ik denk dat elke zondag veel volwassenen de kerk bezoeken uit traditie, maar niet weten waarom of een geen persoonlijke relatie hebben met God. Een gemiste kans mijns inziens, zij hebben Jezus meer dan nodig!

Reageren