Vandaag 29 jaar geworden. Tegelijkertijd ben je hoe je je voelt. Ik wil jong van geest blijven en zal dus nog regelmatig meedoen met boomklimwedstrijden en verstoppertje spelen met mijn zoons. Terugblikkend op afgelopen jaar was het een jaar waarbij we gezinsuitbreiding kregen, naar Albanië gingen en waarin we ons herorënte(e)r(d)en op werk en kerk.

‘k voel me een bevoorrecht mens om deze leeftijd te bereiken en elke dag opnieuw Gods zegen in mijn leven te ervaren.

Reageren