Na een ramp zijn er veel vragen bij de slachtoffers. Waarom overkomt mij dit? Waarom laat God dit toe?! Complexe vragen waarop je voorbereid kan zijn als je naar een rampsituatie vertrekt. Jezus had ook moeite en pijn en het werd hem niet gespaard.

“Gelukkig mocht Jezus in de hof van Gethsemane weten dat Christus onze heler is. Hij houdt van je en heeft het beste met je voor, maar dat is niet altijd de makkelijkste weg. Door een ramp kunnen er mooie dingen gebeuren. Misschien heeft Hij mij naar jou gezonden om over Hem te vertellen. Ik ben Christen, mag ik voor je bidden?!” Een antwoord op een waarom-vraag waarbij jij kan getuigen in een rampsituatie of thuis, bij iemand die (ernstig) ziek is…

Reageren