Terwijl ik in de trein terugzit en terugblik zijn op de laatste cursusdag een aantal puzzelstukjes in elkaar gevallen.  Rampenbestrijding heeft elementen van survival en adventure. Maar ook van het leger met betrekking tot veiligheid, precisie, geheimhouding en het verlenen van humanitaire hulp.

De kracht van GAiN zit em in het netwerk in 193 landen en de lokale medewerkers die meehelpen. De vragen die nog een plekje moeten krijgen zijn; wat is mijn rol in het geheel als er een ramp gebeurt? waar kan ik mijn capaciteiten het best inzetten? en hoe kunnen we de informatie over rampen delen met professionals, die vrijwillig naar een ramp vertrekken. De toekomst zal het zleren, God weet het al lang…

Reageren