Vandaag had ik samen met tien anderen een cursusdag over vriendenkring. We kregen een stuk theorie over hoe het werkt, maar ook een onderwijs vanuit de Bijbel. De Levieten, Jezus maar ook Paulus werkten op die manier.  De tekst die me bijbleef komt uit 2 Corinthiërs 6-8:

Bedenk dit: wie karig zaait, zal karig oogsten; wie overvloedig zaait, zal overvloedig oogsten. Laat ieder zo veel geven als hij zelf besloten heeft, zonder tegenzin of dwang, want God heeft lief wie blijmoedig geeft. God heeft de macht u te overstelpen met al zijn gaven, zodat u altijd en in alle opzichten voldoende voor uzelf hebt en ook nog ruimschoots kunt bijdragen aan allerlei goed werk.

Ik hoef het niet allen te doen, ik mag het wel aan mijn omgeving vragen. Bovenal zal God het leiden.

Reageren