Samen in de naam van Jezus is het jaarthema van de VEG Nunspeet. Het vers van Fil. 2:1-3 licht ik eruit:

1 Indien er dan enig beroep (op u gedaan mag worden) in Christus, indien er enige bemoediging is der liefde, indien er enige gemeenschap is des geestes, indien er enige ontferming en barmhartigheid is, 2 maakt (dan) mijn blijdschap volkomen door eensgezind te zijn, één in liefdebetoon, één van ziel, één in streven, 3 zonder zelfzucht of ijdel eerbejag; doch in ootmoedigheid achte de een de ander uitnemender dan zichzelf; en ieder lette niet slechts op zijn eigen belang,

God heeft eenheid op het oog welke blijdschap brengt. En dat kan alleen door jezelf nederig op te stellen en te dienen. Door elkaar als oud en jonge, warm te houden. Net zoals het verhaal waarmee de spreker begin en ik afsluit.

’t Was bitter koud en een professionele visser haalde heel zijn uitrusting van stal met alle toeters en bellen om buiten in de vrieskou te vissen. Uren later weerhield zelfs zijn thermo-ondergoed de kou niet en had nog steeds geen tuk. Plotseling kwam er een jongetje aan met een simpel hengetje. Na vijf minuten had hij al zijn eerste visje te pakken. Een kwartier later, waren er vier visjes binnen gehaald. De ervaren visser was een beetje ontgoocheld, dat hij als professional te kijk werd gezet door z’n broekie.

Hij vroeg na de vijfde vis wat zijn geheim was. “Bwoet borben baarm bouwennn” “Wat zeg je?!” Vroeg de oudere visser. Het jochie spuugde in zijn vingers, waar nu het aas lag te kronkelen. Het ventje zei: “Je moet de wormen warm houden!”

Reageren