Inventarisatie hulpvraag en -behoefte
Inventarisatie hulpvraag en -behoefte

De waterramp in Pakistan en omgrenzende landen heeft veel gevolgen voor de bewoners. In de Pakistaanse stad Gaje Khawar wonen 3500 mensen. Het is de plek waar GAiN de komende drie maanden hulp verleent.

Hulpbehoefte en -voorziening
De belangrijkste behoeften van de bewoners zijn: voedsel, tenten, borden en medische assistentie. GAiN gaat tassen voedsel verstrekken gevuld met meel, rijst, peulvruchten, broodjes, zout en bakolie. Vier lokale medewerkers en zes vrijwilligers coördineren de komende drie maanden de werkzaamheden. Daarnaast wordt een zeskoppig medisch team samengesteld met twee artsen en vier verpleegkundigen.

Noodhulp als vriendschapsevangelisatiemiddel
Met het project wil men vriendschap sluiten met de lokale bevolking door met hun te bidden (via gebedsverzoeken). In de drie maanden getuigen de medewerkers middels hun levensstijl. Waar mogelijk verspreiden ze Bijbelse lectuur.

Akmals verhaal
GAiN koos dit gebied mede om Akmal*, een winkelier, te helpen in het verspreiden en uitdragen van het evangelie. Via een familielid is hij tot geloof gekomen door het leven van de Bijbel. Hij woont echter in een stad waar weinig tot geen christenen wonen. Na zijn bekering keerde zijn eigen familie zich tegen hem en verhuisde hij.

Tien jaar later was de haat en nijd in de familie minder aanwezig. Toen Akmals broer Jalaal* ernstig ziek was bad Akmal een week lang voor zijn doodzieke broer. Na een aantal dagen herstelde Jalaal wonderbaarlijk en besefte dat dit geen toeval was en raakte geïnteresseerd in de God van Akmal.

Achtergrond rampen
Volgens het Rode Kruis zijn vorig jaar ruim 142 miljoen mensen getroffen door 576 rampen, waarvan 351 natuurrampen. Overstromingen zorgen wereldwijd voor de meeste slachtoffers, zoals ook het geval is in Pakistan. Het GAiN watersnood project ondersteunt Akmal en Jalaal in hun geloof en het uitdragen ervan.

Reageren