Nederlanders zijn kampioenen in verdeeldheid. Denk maar aan onderwerpen zoals kernenergie, rekeningrijden, PVV etc. Maar ook in de kerken komt het veelvuldig voor. Denk maar eens aan alle filialen (denominaties). Het schijnt dat we in Nederland de meeste hebben,= en waar ik zeker niet trots op ben.

God heeft verdriet om de verscheidenheid. Paulus roept in Efeze 4 op om de eenheid te bewaren. Eenheid hoort het geheimenis van de kerk te zijn. En dat kan. Wees als individu nederig, zachtmoedig, lankmoedig en vol liefde. Een mooie opdracht voor het nieuwe seizoen en dat kan al makkelijk door te praten overeenkomsten in plaats van verschillen!

Reageren