Vandaag sprak mijn oom die werkzaam is voor Wycliffe Bijbelvertalers bij ons in de gemeente.  Hij sprak over zending in de gemeente. Enkele oneliners:

  1. Zending is Gods heil verkondigen
  2. Zending zit in het dna van de gemeente
  3. Zending is geen opdracht aan een individu, maar aan de gehele gemeente
  4. Als kerk naar buiten richten voorkomt interne spanningen
  5. Zending is gericht op discipelschap en niet om zieltjeswinnerij
  6. We zijn gered om te redden

Reageren