GAiN stimuleert het initiatief van een GospelCafé in Tel Aviv. De Jezus belijdende gemeenschap werd onlangs geïnfiltreerd door een orthodoxe organisatie die eindigde in een demonstratie voor het gebouw. Ondanks de intimidatie roepen messiaanse Joden op tot kalmte en gebed.

De afgelopen twee maanden bezocht Yossi regelmatig het GospelCafé. Hij was zeer belangstellend en nam deel aan veel activiteiten, samen met andere Joodse jongeren. Op een gegeven moment heeft hij het GospelCafé voor gezien gehouden. Vervolgens speelde hij vertrouwelijke en persoonlijke gegevens door aan het ministerie van binnenlandse zaken. Achteraf bleek dat hij namens een orthodoxe groepering opereerde.

De huidige Israëlische politiek is zo opgebouwd dat de minister van immigratie een orthodox parlementslid is. Het gevolg van Yossi’s infiltratie is dat met name messiaanse Joden tegengewerkt worden. Door dit voorval kunnen meer dan drie Messiaanse Joden hun Aliyah, de wet op de terugkeer naar Israël, niet maken omdat ze op de ‘black list’ staan van de Israëlische overheid.

GAiN is bezorgt om de escalerende situatie en wil de Joden in Israël helpen. Er zijn meer dan twee miljoen Israëli die onder de armoedegrens leven zoals Holocaustslachtoffers.  Tegelijkertijd roept GAiN, met de Jezus Messias belijdende Joden die vervolgd worden door hun Joodse broeders, op tot kalmte en gebed. Ze hebben het meer dan nodig.

Dit persbericht heb ik vandaag geschreven en verzonden voor GAiN.

Reageren