Vandaag is Efraïm opgedragen. Bij trouwdiensten zie je steeds vaker dat mensen met eigen woorden zeggen wat ze beloven. Ook bij onze opdraagdienst hebben we zelf verwoord waarom we Efraïm willen opdragen. In de preek kwam naar voren dat de ouders een opvoedtaak hebben. Niet alleen met leuke momenten of cadeautjes, maar leer ze omgaan met tegenslagen en ga ze voor in moeilijke omstandigheden. Dat zijn juist de momenten waarop je als ouders er moet zijn, ze de weg wijst of praatpaal / vraagbaak bent.  Grootouders hebben met de komst van de kleinkinderen een andere taak, die van bidders. Bid voor je kleinkind(eren)!

Reageren