Ik ben voorstander van een bel-niet-aan-register. Het werkt net zoals een bel-me-niet-register. Je geeft aan dat je niet per telefoon gebeld wilt worden over telefonische verkopen. Het bel-niet-aan-register betekent dat je geen mensen aan de deur wil hebben die een zeer voordelig aanbod hebben of mensen die collecteren aan de deur.

Misschien denk je, ach, die collectes aan de deur is voor een goed doel. Klopt, maar wat is het goede doel?! De organisatie, de doelgroep of de directeur. Zo heeft de Hartstichting in totaal 700.000 duizend euro uitbetaald aan een directeur die al weg was…

Hieronder een overzicht van de hoge salarissen van directeuren van goede doelen door Hans Sluijter

Organisatie Directeur/voorzitter Jaarsalaris Jaar
Amnesty Eduard Nazarski € 122.183,– 2009
Astmafonds Michael Rutgers € 125.000,– 2009
Cliniclowns Hans Geels € 92.609,– 2009
Cordaid René Grotenhuis € 119.387,– 2009
Greenpeace Liesbeth van Tongeren € 101.465,– 2009
Hartstichting Hans Stam € 140.812,– 2010
Hivos Manuela Monteiro € 103.503,– 2009
Kerk in Actie Haaije Feenstra € 115.381,– 2008
KWF Kankerbestrijding Ton Hanselaar € 179.788,– 2009
Liliana Fonds Kees van den Broek € 92.016,– 2009
Novib Farah Karimi € 103.000,– 2008
Plan Nederland Tjipke Bergsma € 106.705,– 2009
Prins Bernhard Cultuurfonds Adriana Esmeijer € 168.130,– 2008
SOS Kinderdorpen Marcel Beerthuizen € 105.400,– 2009
Terre des Hommes Ron van Huizen € 120.293,– 2009
Unicef Jan Bouke Wijbrandi € 121.122,– 2009
War Child Mark Vogt € 90.830,– 2009
Wereld Natuur Fonds Johan van de Gronden € 144.165,– 2009
Woord en Daad Jan Lock € 101.439,– 2009
Zonnebloem Marijke van Eck € 127.100,– 2009

Alle bovengenoemde salarissen zijn bruto, inclusief alle bijkomende kosten zoals sociale lasten, variabel inkomen, pensioen. Uitzondering hierop treft u in onderstaande tabel.

Organisatie Bijzonderheden
Astmafonds Onduidelijk of dit ex-/inclusief variabel inkomen en sociale lasten is
Cordaid Dit is excl. sociale lasten (werkgeverslasten en pensioenpremie) maar incl. het deel pensioenpremie dat werknemer zelf afdraagt (is 50%)
Hivos Dit is exlcusief sociale lasten à € 18.109,–
Greenpeace Exclusief sociale lasten, pensioen- en ziektekostenpremies (geen variabel inkomen)
Liliana Fonds Salaris gaat gefaseerd omhoog naar € 99.326,–
Novib 2008, maar gebaseerd op 11 maanden (dienstverband per 1-2-2008)
Unicef Exclusief sociale lasten, pensioen- en ziektekostenpremies (geen variabel inkomen)
Zonnebloem Nevenfunctie: lid bestuur VFI

Ik wil al langer een briefje aan de deur hangen dat we al bekeerd zijn en niets aan de deur kopen of weggeven. Natuurlijk kan je je ook al aanmelden bij belnietaan.nl

Reageren