Vandaag zaten we onder het gehoor van Marcel Gaasenbeek. Wat ik zo knap vind aan zijn spreekstijl is dat hij zo spreekt dat de preken me bijblijven. Vandaag ging het over pasen, aan gezien het paasweekend was. Hij sprak over de ‘offertrap’ met verwijzingen naar de dood en opstanding van Jezus.

.

.

  1. Het eerste offer brengt God door Adam en Eva kleden van dierenvellen te geven. (bedekking)
  2. Het tweede offer was het offer van Abraham en Izaäk. God voorzag in een bokje (beeld voor zonden)
  3. Het derde offer was de tiende plaag. De sterfte van de eerstgeboren zonen.
  4. Het vierde offer was het verzoeningsoffer van de Hogepriester en gold voor één jaar en één volk.
  5. Het vijfde offer is Jezus die zichzelf volkomen gaf, profetieën vervulden en een relatie had met stap 1-4.

Reageren