Vandaag hadden we naar aanleiding van een vorige doopdienst wéér een doopdienst. Komende maand hebben we er nog één. Drie doopdiensten achter elkaar!!! Deze keer lieten twee familieleden en een vriendin zich dopen. Het is altijd weer ontroerend om te horen wat de motivatie is om gedoopt te worden en wat voor levensweg ze hebben afgelegd. Net als bij de trouwdienst van mijn broertje biggelden stille tranen van geluk over mijn wangen. Op dat soort momenten ben ik emo en gevoelig. Ik ervaar het als een grote zegen dat we omringd zijn door mensen die ook wedergeboren zijn. Dat geeft een dubbele familieband.

De preek ging over de Hand 8:26-39 Filippus en de Ethiopiër. Waarschijnlijk was die beste man minister van Financiën. Hij had er alles voor over om God te aanboidden en reisde af naar Jeruzalem. (ruim 2000 kilometer enkele reis) Hij zocht naar God maar vond het niet, in Jeruzalem. Waarschijnlijk kocht en las hij, misschien  gedesillusioneerd, een dure perkamentrol over Jesaja . Na de ontmoeting met en uitleg van Filippus werd hij gedoopt.  Hij reisde verder en  vervolgde zijn weg vol vreugde. Hij vond wat hij zocht. En als we dat hebben gevonden mogen we Zijn vreugde doorgeven aan anderen. Doen dus. 😉

Reageren