Vandaag waren we in een andere dienst omdat mijn vader ingezegend werd als oudste. Het ging over Exodus 32, waarbij je verschil ziet tussen Mozes en Aaron. Mozes is op de berg Sinaï om de wetten van God te ontvangen. Aaron neemt Mozes taken waar en ziet dat het volk onrustig wordt. Ze vragen hem om een gouden kalf. Hij geeft antwoord dat ze de ringen uit hun oren moeten rukken. Op het moment dat het er op aan komt heeft hij geen ruggengraat. Hij komt niet op voor God en is mogelijk bang voor de massa. 

De massa heeft macht. Dat zien we ook bij Pilatus, verderop in de Bijbel. Terwijl Pilatus Jezus tot drie keer toe onschuldig verklaart gaat hij toch overstag onder druk van de hysterische massa. Hij wast zijn handen en trekt zijn handen ervan af… Hij toont geen ruggengraat.

Dat was toen, nu naar het heden. Zou jij ruggengraat tonen als je bespot wordt, als je vernederd of mishandeld wordt?!…

Reageren