Vandaag hadden we een preek over Korinthe. We kregen achtergrond informatie en focuspoints waar het over gaat: Verdeeldheid, Hoererij, Geestelijke gaven en de Opstanding. We zoomden o.a. in op de verdeeldheid binnen de gemeentes. Dat komt vaak door een gebrek aan liefde en overvloed aan ego. Paulus schrijft dat je niet teveel moet toe-eigenen. Alle eer aan God. Zorg dat je niet naast je schoenen gaat lopen. Zet je talenten en gaven in, maar niet om jezelf te profileren. ‘Niet ik maar Hij’ zal verhoogd worden.  Een medestudent voegde de daad bij het woord via zijn evangelisatie-site nietikmaarhij.nl

Reageren