Vanochtend ging het over de woorden die de profeet Ezechiël heeft gesproken. Een heel hoofdstuk weidt hij aan het herderschap. Een beeld wat je vaker in de bijbel tegenkomt. In hoofdstuk 34:23 staat: “Dan zal ik één herder over hen (het volk) aanstellen.” Het mooie is dat dat ook weer aansluit op Ps:23 “De Here is mijn Herder.”

’s Avonds hadden we het met de jeugd over de Bijbel als geheel. Het is zo bijzonder om te zien dat er ruim 40 auteurs in 1500 jaar de Bijbel hebben geschreven. Het is kenmerkend dat teksten van verschillende auteurs met een andere achtergrond in verschillende tijdstadia zo op elkaar kunnen aansluiten. Dat kan alleen maar door inspiratie van de Heilige Geest. Wow, wat is de bijbel een fantastisch, maar ook heilig boek.

Reageren